Rozpoczęcie wdrożenia Sysberg.Teles dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Kraśniku