Dynamicznie rozwijający się rynek usług telekomunikacyjnych oraz wzrost wymagań stawianych dostawcom wymaga zastosowania zintegrowanego i elastycznego rozwiązania informatycznego. Aby sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom potrzebne jest wyspecjalizowane narzędzie, które zintegruje pracę służb technicznych, obsługi klienta, finansowych, zarządu, a równocześnie będzie stanowić wsparcie dla ludzi pracujących w terenie przy obsłudze klientów.
Schomberg SysBerg.TeleS to opracowany przez nas system dla dostawców wszelkiego rodzaju usług telekomunikacyjnych. system powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń naszej firmy w tworzeniu systemów dla telewizji kablowych i dostawców internetu.
System SysBerg.TeleS daje pracownikom dostęp do bazy klientów, planowania i obsługi zdarzeń serwisowych, danych o wykupionych przez klientów usługach, płatnościach i używanych urządzeniach. Integracja z zewnętrznymi platformami dystrybucji usług (telefonia, VoIP, MVNO, telewizja analogowa i cyfrowa, internet, wydruki masowe) pozwala na ich obsługę w jednym i jednolitym interfejsie użytkownika.
Moduł mobilny SysBerg.MobiS daje możliwość monitorowania pozycji pracowników w terenie i postępu prac.
Jesteśmy producentem systemu więc zaletą naszego rozwiązania jest możliwość integracji z dowolnymi systemami zewnętrznymi działającymi w firmie.
Elektroniczne archiwum dokumentów i potwierdzanie przez klienta wykonania usługi lub zamówienia nowych usług odręcznym podpisem bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego, ogranicza konieczność posiadania papierowych dokumentów, co przyspiesza obsługę i oszczędza materiały eksploatacyjne, energię oraz ogranicza koszty obsługi.

SysBerg.TeleS

Nowoczesność


 • Popularny system operacyjny Android
 • Łatwa i intuicyjna obsługa
 • Duży wybór urządzeń mobilnych (tablety i smartfony)
 • Możliwa integracja z innymi systemami

Bezpieczeństwo


 • Zabezpieczenie dostępu do aplikacji
 • Przetwarzanie danych na serwerach bazodanowych
 • Monitorowanie położenia urządzeń i pracowników
 • Szyfrowanie danych

Mobilność


 • Korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu
 • Dostęp do pozycji na mapie i uruchamianie nawigacji do klienta
 • Szybki dostęp do informacji o kontrahencie, historii transakcji, płatności, danych o urządzeniach i usługach

Korzyści dla firmy


 • Oszczędność czasu dzięki dostępowi do danych z każdego miejsca
 • Obniżenie kosztów dzięki eliminacji dokumentów papierowych
 • Zmniejszenie kosztów paliwa i samochodów przez przydzielanie zadań najbliżej położonym pracownikom

FUNKCJE APLIKACJI

Konto klienta


Użytkownicy mają możliwość podglądu i edycji danych kontrahenta. Dostępny jest podgląd konta kontrahenta w systemie, czyli aktywnych usług, posiadanych urządzeń, wystawionych faktur, płatności, salda w rozrachunkach z klientem. Dzięki integracji z systemem mobilnym następuje zwiększenie wydajności przedstawicieli handlowych i znaczne ograniczenie korespondencji i wydruków. Możliwość modyfikacji danych bezpośrednio podczas wizyty u klienta sprawia, że centralna baza danych systemu zawiera zawsze aktualne informacje.

Zarządzanie zasobami sprzętowymi


Ewidencja wszystkich posiadanych przez firmę zasobów sprzętowych służących obsłudze abonenta (modemy, karty dostępowe, dekodery itp.) jak też pozostałego majątku. System pozwala na komunikację z urządzeniami i sterowanie nimi.

Obsługa sprzedaży


Automatyczne wystawianie i drukowanie faktur. Możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów do zewnętrznego centrum wydruków masowych.

Rozrachunki


Przyjmowanie wpłat w kasie. Komunikacja z systemem bankowości elektronicznej i pobieranie informacji o wpłatach. Obsługa polecenia zapłaty i wyciągów elektronicznych.

Windykacja


Całkowicie automatyczny proces windykacji. Generowanie wezwań do zapłaty, kontrola reakcji abonenta na wezwanie. Automatyczne włączanie i wyłączanie dostępu do usług (telewizja cyfrowa, internet) w reakcji na stan zadłużenia abonenta.

Zlecenia serwisowe


Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń. Zarządzający działem ma możliwość przypisywania zgłoszeń serwisowych do pracowników. Informacja o zgłoszeniu pojawia się na mobilnym urządzeniu pracownika. Moduł monitoringu pozwala śledzić pozycje pracowników i przypisywać zlecenia do najbliżej położonych osób. Kontrola czasu pracy. Na bieżąco jest też dostępny podgląd rzeczywistego wykonania zadań w stosunku do planu.

Telefonia


Integracja z systemami taryfikacyjnymi. Import bilingów.

Telewizja cyfrowa


Ewidencja sprzętu. Zarządzanie dostępem do usług na karcie abonenta. Zarządzanie kanałami. Wiadomości tekstowe. Współpraca z systemami zewnętrznymi (np. Conax, CryptoGuard).

Komunikacja


Wysyłanie informacji do klienta za pomocą e-mail, SMS. Dystrybucja faktur, ofert, dokumentów promocyjnych i okolicznościowych. Integracja z usługą Envelo Poczty Polskiej.

Internetowy portal abonencki


Publikacja na serwerze www informacji o usługach, wystawionych fakturach, płatnościach, saldzie. Możliwość zgłaszania usterek przez formularz internetowy.

Raporty


Rozbudowany system raportowania z graficznym interfejsem pozwalającym użytkownikowi projektować wygląd generowanych dokumentów. Możliwość wyeksportowania wyników do dowolnego formatu, na przykład do arkusza kalkulacyjnego lub HTML.

Więcej informacji? Skontaktuj sie!