Wspólnie z firmą Telium z Warszawy stworzyliśmy system telemetrii. Umożliwia zdalne monitorowanie wybranych parametrów obiektów np. serwerowni, chłodni, obiektów inżynieryjnych.

System składa się z oprogramowania i sprzętu umożliwiającego pomiar i przesyłanie danych o wybranych parametrach np. temperatura, napięcie, prąd, natężenie oświetlenia, ugięcia konstrukcji.