SysBerg.Teles

Dynamicznie rozwijający się rynek usług telekomunikacyjnych oraz wzrost wymagań stawianych dostawcom wymaga zastosowania zintegrowanego i elastycznego rozwiązania informatycznego. Aby sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom potrzebne jest […]