windykacja 1

Windykacja

Pierwsze wezwanie do zapłaty

windykacja 1Do wygenerowania pierwszego wezwania do zapłaty należy uruchomić funkcję [Informacja o saldach (430)], a następnie wybrać dłużników przy użyciu filtra danych.

Po wczytaniu danych należy zaznaczyć wszystkie rekordy (używając przycisku w dolnym pasku narzędziowym pod siatką danych) lub wybrane (używając klawisza Ctrl lub Shift i myszy). Następnie z paska narzędziowego wybrać przycisk [Wezwanie do zapłaty].

Zostaną wygenerowane wezwania do zapłaty dla wszystkich zaznaczonych abonentów.

 

Konta abonenckie

windykacja 3W trakcie generowania poleceń zapłaty jest zmieniany status windykacji w koncie abonenckim. Dla klientów, którym system wystawił pierwsze wezwanie do zapłaty pole [Status windykacji] będzie miało wartość 1W. Możliwe są następujące statusy windykacji.

Nazwa statusu windykacji

Skrót statusu windykacji

Bez problemów

OK

Wysłane pierwsze wezwanie

1W

Wysłane drugie wezwanie

2W

Zlecenie odłączenia

ZO

Zlecenie podłączenia

ZP

Odłączony karnie

X

Na siatce danych pojawia się skrót, a na formularzu konta abonenckiego występuje pełna nazwa statusu windykacji.

Drugie wezwanie

Do wygenerowania drugiego wezwania do zapłaty należy uruchomić funkcję [Wezwania do zapłaty (432)], a następnie wybrać pierwsze wezwania przy użyciu filtra danych. Po wczytaniu danych należy zaznaczyć wszystkie rekordy (używając przycisku w dolnym pasku narzędziowym pod siatką danych) lub wybrane (używając klawisza Ctrl lub Shift i myszy). Następnie z paska narzędziowego wybrać przycisk [Generuj drugie wezwanie]. Zostaną wygenerowane wezwania do zapłaty dla wszystkich zaznaczonych abonentów.

Konta abonenckie

W trakcie generowania poleceń zapłaty jest zmieniany status windykacji w koncie abonenckim. Dla klientów, którym system wystawił drugie wezwanie do zapłaty pole [Status windykacji] będzie miało wartość ZO czyli Zlecenie odłączenia. Równocześnie generowane jest zlecenie serwisowe na odłączenie abonenta.

Zlecenia serwisowe

windykacja 8W trakcie generowania drugich poleceń zapłaty jest również generowane automatycznie zlecenie odłączenia.

Pole [Rodzaj usterki] przyjmuje zawsze wartość Windykacja, a pole [Nazwa usterki] wartość Odłączenie. Zlecenie jest automatycznie przypisywane do zasobu o nazwie Windykacja.

Automat rozrachunkowy

Jeżeli w trakcie rozrachunku automatycznego system trafi na klienta ze statusem windykacji na koncie abonenckim różnym od OK (Bez problemów), sprawdzane jest jego saldo. Jeżeli jest większe lub równe zero, oznacza to, że klient windykowany spłacił zadłużenie. Status windykacji konta abonenckiego takiego klienta jest zmieniany na ZP (Zlecenie podłączenia).

Scenariusze windykacji

Przedstawiony scenariusz windykacji wygląda następująco:

1. Pierwsze wezwanie, zmiana statusu konta abonenckiego na 1W (Wysłane pierwsze wezwanie)

2. Drugie wezwanie, zmiana statusu konta abonenckiego na ZO (Zlecenie odłączenia), zlecenie serwisowe odłączenia.

Możliwe są oczywiście inne scenariusze windykacji, konfigurowane w trakcie wdrożenia systemu. Na przykład:

1. Pierwsze wezwanie, zmiana statusu konta abonenckiego na 1W (Wysłane pierwsze wezwanie)

2. Drugie wezwanie, zmiana statusu konta abonenckiego na 2W (Wysłane drugie wezwanie)

3. Zmiana statusu konta abonenckiego na ZO (Zlecenie odłączenia), zlecenie serwisowe odłączenia.

1. Zmiana statusu konta abonenckiego na ZO (Zlecenie odłączenia), zlecenie serwisowe odłączenia, dla dłużników, bez generowania wezwań do zapłaty.

Dodatkowo zmiana statusu windykacji może być powiązana ze zmianą stanu konta abonenckiego. W momencie generowania zlecenia odłączenia konto może być blokowane automatycznie.