Rozpoczęcie wdrożenia SysBerg.Inwentaryzacja dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie