Moduł obsługi zdarzeń serwisowych w systemie SysBerg.Teles pozwala na:

 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń w Biurach Obsługi Klienta lub w Call Center,
 • zarządzanie zleceniami przez kierowników służb serwisowych,
 • definiowanie kolejności realizacji oraz priorytetów dla poszczególnych zleceń serwisowych,
 • przydzielanie zlecenia konkretnym pracownikom służb serwisowych,
 • bieżącą kontrolę stanu zaawansowania zleceń,
 • przeglądanie historii zleceń serwisowych,
 • automatyczne tworzenie zleceń serwisowych w trakcie tworzenia innych dokumentów w biurach obsługi klienta (np. zlecenie instalacji usługi w trakcie rejestrowania nowej umowy z abonentem, zlecenie odłączenia usługi z tytułu zadłużenia),
 • kontrolę czasu pracy pracowników

 

Do sprawnego zarządzania pracą serwisu służy graficzny terminarz. Zdarzenia mogą być powiązane z klientem, zasobem. Zarówno zasoby, jak i zdarzenia są pogrupowane w kategorie. Zasobami nazywamy dowolne elementy wykorzystywane do realizacji zadania. Mogą to być na przykład: pracownicy, pojazdy, brygady, narzędzia. Dla każdego zasobu tworzone jest oddzielne zdarzenie na terminarzu, co pozwala na łatwe określenie jego zajętości i zaplanowanie zdarzenia w wolnym terminie.

Poszczególne zdarzenia są wyświetlane na formularzu w formie prostokątnych obszarów zajmujących wiersze odpowiadające czasowi zajętemu przez zdarzenie i kolumny odpowiadające dacie lub zasobowi i dacie. Widok składa się z nagłówka z godziną rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia oraz pola tekstowego z opisem zdarzenia, zasobu i kontrahenta. W kolejności wyświetlane są: opis zdarzenia, rodzaj zdarzenia, nazwa zasobu, rodzaj zasobu, opis zasobu, nazwa kontrahenta.

 

Każda kolumna zawiera podsumowanie. Pokazany jest stopień zajętości czasu przez zdarzenia. Widok zawiera pasek graficznie przedstawiający czas zajęty i wartość wyrażoną w procentach. Kolor paska zmienia się w zależności od ilości wolnego czasu pozostałego do wykorzystania dla danego zasobu (np. pracownika lub brygady).

 

Przykład wykorzystania

Istnieje zadanie serwisowe polegające na instalacji usługi dostępu do internetu u klienta Abackiego. Do wykonania zadania niezbędny jest dojazd do klienta, zaangażowanie brygady instalatorów, wykonanie prac budowlanych. Klient został powiadomiony, że instalacja zacznie się od godziny 10:00 w dniu 20.07.2008 i będzie trwała 3 godziny. W terminarzu pojawiają się informacja o zajętości trzech zasobów:

 1. Wykorzystywany zasób: Brygada 1, Czas trwania od 10:00 do 13:00 dnia 20.07.2008.
 2. Wykorzystywany zasób: Samochód 3, Czas trwania od 10:00 do 13:00 dnia 20.07.2008.
 3. Wykorzystywany zasób: Młot udarowy 2, Czas trwania od 10:00 do 13:00 dnia 20.07.2008.