Podręcznik użytkownika systemu SysBerg.Teles znajduje się pod adresem http://www.schomberg.pl/manual