Gdzie znajdę podręcznik użytkownika SysBerg.Teles?

Podręcznik użytkownika systemu SysBerg.Teles znajduje się pod adresem http://www.schomberg.pl/manual

Jak dodać nowego użytkownika?

Dodawanie nowego użytkownika systemu SysBerg.Teles należy rozpocząć od dodania nowego użytkownika do bazy danych. Można to zrobić bezpośrednio z aplikacji do zarządzania bazą np. IBExpert lub […]

Jak skopiować ustawienia istniejącego użytkownika do nowego?

Pierwszym krokiem jest założenie nowego użytkownika. Załóżmy, że otrzymał on numer 2 w polu USER_ID w tabei APP_USERS. Jako użytkownik wzorcowy posłuży nam użytkownik nr 1. […]