konto abonenckie

Integracja z platformą Envelo Poczty Polskiej

Integracja z platformą Envelo Poczty Polskiej Usługi oferowane na platformie Envelo, której operatorem jest spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC), zostały stworzone z myślą o prostej […]
drzewo nawigacyjne

Integracja z systemem DHCP

Konfiguracja serwera DHCP Funkcje Na rysunku obok pokazana jest organizacja modułu DHCP. Grupy DHCP Funkcja ta służy do ewidencji grup dla serwera DHCP. Pozwalają one na […]
Zakladka

Elektroniczne archiwum dokumentów

Skanowanie dokumentów Poprzez skanowanie dokumentów rozumiemy masowe przetwarzanie dokumentów papierowych na ich elektroniczny obraz. Zaletą skanowania dokumentów jest: zabezpieczenie dokumentacji na wypadek fizycznego uszkodzenia papierów, kradzieży, […]

Ulotka SysBerg.MobiS