Wdrożenie Sysberg.Medycyna dla firmy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wdrożenie nowej wersji Sysberg.Medycyna obsługującego centralną rejestrację dla firmy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Wdrożenie Sysberg.Teles dla firmy Eltronik w Brodnicy

Wdrożenie Sysberg.Teles dla firmy Eltronik w Brodnicy

Wdrożenie Sysberg.Teles dla firmy ProSat w Poznaniu

Wdrożenie Sysberg.Teles dla firmy ProSat w Poznaniu

Wdrożenie Sysberg.Teles dla firmy IT-Net w Lublinie

Rozpoczęcie wdrożenia Sysberg.Teles dla firmy IT-Net w Lublinie