SysBerg.Teles

Dynamicznie rozwijający się rynek usług telekomunikacyjnych oraz wzrost wymagań stawianych dostawcom wymaga zastosowania zintegrowanego i elastycznego rozwiązania informatycznego. Aby sprostać dzisiejszym i przyszłym wymaganiom potrzebne jest […]
zasoby 1 producenci siatka

Zarządzanie zasobami sprzętowymi

Funkcje Na rysunku pokazana jest nowa organizacja modułu Zasoby. Funkcje Adresy IP (1805), Adresy MAC (1806) i Sieci VLAN (1810) są w obecnej konfiguracji nie używane. […]
windykacja 1

Windykacja

Windykacja Pierwsze wezwanie do zapłaty Do wygenerowania pierwszego wezwania do zapłaty należy uruchomić funkcję [Informacja o saldach (430)], a następnie wybrać dłużników przy użyciu filtra danych. […]
szablony form

Masowa wysyłka wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości email Moduł ma zastosowanie przy wszelkich prowadzonych działaniach z zakresu Public Relations oraz każdego rodzaju wysyłkach e-mailingowych takich jak: newslettery, reklamowe kampanie mailingowe, biuletyny […]