drzewo nawigacyjne

Integracja z systemem DHCP

Konfiguracja serwera DHCP Funkcje Na rysunku obok pokazana jest organizacja modułu DHCP. Grupy DHCP Funkcja ta służy do ewidencji grup dla serwera DHCP. Pozwalają one na […]
Zakladka

Elektroniczne archiwum dokumentów

Skanowanie dokumentów Poprzez skanowanie dokumentów rozumiemy masowe przetwarzanie dokumentów papierowych na ich elektroniczny obraz. Zaletą skanowania dokumentów jest: zabezpieczenie dokumentacji na wypadek fizycznego uszkodzenia papierów, kradzieży, […]

Obsługa zadań serwisowych w SysBerg.Teles

Moduł obsługi zdarzeń serwisowych w systemie SysBerg.Teles pozwala na: przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń w Biurach Obsługi Klienta lub w Call Center, zarządzanie zleceniami przez kierowników służb […]
Schemat

SysBerg.Teles, system SMS dla telwizji kablowych

Firma Schomberg Polska pragnie zaprezentować i przybliżyć Państwu opracowany przez naszą firmę komputerowy system kompleksowej obsługi abonenta SysBerg.Teles. Jest to zaawansowany system dedykowany dla operatorów telewizji […]